සංචාරය කරමින් කරන්න ලැබුන අලුත් රැකියාව අතරේ නිලි ලෝචනා ඉමාශිගේ ආදරණිය කැදැල්ලේ ජායාරූප 20ක්

රංගන ශිල්පිණියක්නි,නිවේදිකාවක්,රූපලාවන්‍ය ශිල්පිණියක් යන සෑම අංශයකින්ම ඇය ගේ හැකියාව අපිට දකින්න පුළුවන්.නිරතුරුවම විදෙස් ගත වන ලෝචනා ඉමාෂි දැන් අලුත් වැඩකට අත ගහලා.ඒ තමයි සංචාරය කරමින් වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කිරීම ඇය වැඩිය දුර ඇවින්න කැමති කෙනෙක් නම් නෙවෙයි. නමුත් මේක පොඩි ජොබ් එකක්නේ.ඒ වාගේම ඇයට රංගනයටත් ආරාධනා ලැබිලා තියෙනවලු.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.