සැමියා සමග ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචියටගිය හෂිනි ගෝනගලගේ ජායාරූප 20ක්

හෂිනි ”උත්තරා” “සිනහව අතරින්” “මහරජ අජාසත්” වැනි ජනප්‍රිය සිනමාපට සඳහා රංගනයෙන් දායක වූ හෂිනි ගෝනගලගේ ගමන් මග ආරම්භ වූයේ සිරස ඩාන්සින් ස්ටාර් හරහාය.ඒ නරථන ශිල්පිණියක් ලෙසටය. පසුව අර්ජුන සමඟින් විවාහ වූ හෂිනි රංගනයටත් සමුදීලා මේ වෙනකොට ඕස්ට්‍රේලියාව පදිංචි වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ ඇයගේ සුන්දර කැදැල්ලේ ලස්සන ජායාරූප කිහිපයක්.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.