අයෝමි ශානිකා ගේ ආදරණිය කැදැල්ලේ ජායාරූප 15ක්

රෑනගල වලව්ව ටෙලිනාට්‍ය හරහා ඇය යලිත් රඟපෑමට එන්නේ වසර 5කට විතර පස්සේ. ඇත්තටම මුලින්ම ශානිකාගේ මුල්ම වෘත්තිය උනේ නිවේදනය.නමුත් ජීවිතය ලස්සනයි ටෙලි නාට්‍ය හරහා ඇය රංගනයට පිවිසෙනවා.සුදු නංගී විදිහට ලංකාවම ඇයට ආදරය කරන්න පටන් ගත්තේ ඊට පස්සේ අදටත් ඇතමුන් ඇයට සුදු නංගී කියනවලු.ඉදිරියේදිත් ඇය රංගනයෙන් දායක වූ ටෙලි කාට්‍ය 5ක් පමණ විකාශණය වීමටත් තියෙනවලු.මේ ශානිකාගේ ආදරණීය කැදැල්ලේ ලස්සන ජායාරූප කිහිපයක්.