මෑතකදී පියෙකු වූ ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පී ධනංජය සිරිවර්ධගේ සෙනෙහෙබර කැදැල්ලේ ජායාරූප 25ක්

පිරිමයෙකු සම්පූර්ණ වීමට නම් ඔහුගේම ලෙයින් උපන් පුංචි බබෙකුට පියෙකු විය යුතුමය.විවාහය ටිකක් කල් ගියපු නිසාමදෝ ධනංජය විවාහයෙන් පසු ඉතා ඉක්මනින් ආදරණීය පියෙක් විය.ඔහුගේ පුංචි කුමාරිකා‍වගේ නම මෞර්යා ශෙහාරි ය.පුංචි බබාට අර්ථවත් නමක් දාන්න දනංජයට වගේම බබාගේ අම්මා හෂිනිටත් ඕන උනාලු.මෞර්යා ලොකුවෙලා එයාගේ නමට අර්ථයක් ඉටුකරගනී කියලා ඔවුන් විශ්වාස කරනවා.එහෙනම් අපි දනංජය හා හසිනිගේ ආදරයෙන් හැඩවූ කැදැල්ලේ ජායාරූප කිහිපයක් බලමු.

1. ධ

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.