පිය උරුමයෙන් ලද රංගන හැකියාව ඇති ප්‍රතිභා හෙට්ටිආරච්චිගේ සොඳුරු කැදැල්ල

අද අපි අතර නැතත් ගාමිණී හෙට්ටිආරච්චි නම් වූ ප්‍රතිභාපූරණ රංගන ශිලපියා තවමත් අපේ මතකයේ හිඳියි.ඔහු බොහෝ විට හාස්‍ය පිරි චරිත රඟපෑවත් තමන්ට ලැබෙන ඕනෑම චරිතයක් විීශිෂ්ඨ ලෙස රඟ දැක්වීමට ඔහු සතුව අපූරු හැකියාවක් තිබුණි.ප්‍රතිභා කියන්නෙත් පියාගේ අඩි පාරෙම යන දක්ෂ රංගනශිල්පිණියකි.පසුගිය දිනවල ඇය අපිට වැඩිය දක්න ලැබුනෙත් නෑ.මේ දක්ෂ රංගන ශිල්පිණිය දැන් ආදරණීය මවක්.ඇය දැන් නැවතත් රංගනයට පිවිසීමට සූදානමින් සිටිනවා.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.