ප්‍රසංග වේදිකාවේ නැතුවම බැරි ගායිකා කේ සුජීවාගේ ආදරණීය කැදැල්ලේ ජායාරූප 30ක්

K සුජීවා කියන්නේ ගායනය හා නර්ථනය යන දෙඅංශයෙන්ම දක්ෂයෙක්. ඇයට තමන්ගේ පළමු විවාහයෙන් දුවලා දදෙනෙක් සිටිනවා.පළමු විවාහය අසාර්ථක වීමෙන් පසු ඇය දෙවන වනවර ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පී අජිත් මුතුකුමාරණ සමඟ විවාහ වෙනවා‍.නමුත් එම විවාහයද අසාර්ථක වෙනවා.මේ අතර ඇය බෞද්ධ දර්ශනය වෙත නැඹුරු වෙනවා.දැන් ඇය තමන්ගේ දියණියන් දෙදෙනා සමඟින් තනිවම ජීවිතවට මුහුණ දෙනවා.මේ k.සුජීවා දරු දෙදෙනා සමඟින් ගෙවන සොඳුරු ජීවිතයේ ජායාරූප කිහිපයකි.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.