ලහිරු සමග විවාහ වුන දෙරණේ තිළිණිගේ ඔබ නොදුටු ජායාරූප 25ක්

ලහිරු කියන්නේ මහා ශිෂ්‍ය සංගමයේ හිටපු සභාපති.ඔහුගේ නම අපිට ඒ දවස්වල නිතරම ප්‍රවෘත්ති වලින් ඇහෙනවා.හැබැයි ඒ ශිෂ්‍ය විරෝධතාත් එක්ක.ඒ වගේම ඔහුගේ උස් හඬින් අසාධාරණයට විරුද්ධව නගන හඬත් එක්ක.නමුත් ඔහුගේ අත ගත්ත ඇය නම් හැමෝම ආදරය කරන ආදරණීය නිවේදිකාවක්. ඇය තමයි තිලිනි නානායක්කාර.තිලිනි නම් කියන්නේ ලහිරු කියන්නේ නිහතමානිකම උපතින්ම ගෙනාපු කෙනෙක් කිියලා.ඔහුගේ හොඳ ගතිගුණ හා අහිංසක කම හින්දම යාළුකම නොදැනිම ආදරයක් බවට පෙරලුනා කියලයි තිලිනි නම් කියන්නේ.දවසින් දවස දළු දාලා වැඩුනු ලහිරු තිලිනි ආද කතාවේ සොඳුරු ජායාරූප කිහිපයක් දැන් අපි බලමු.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2්‍1.

22.

23.

24.

25.

26.