ජනප්‍රිය රැප් ගායක ෆිල්ටිගේ ආදරණීය කැදැල්ලේ ජායාරූප 20ක්

ෆිල්ටි කියන්නේ අපිට ඉන්න සුපිරිම රැප් ගායකයෙක්.ඒ වගේම ආන්දෝලනාත්මක වීඩියෝ හරහා ලංකාවේම ප්‍රසිද්ද වුන හසිනි.ඔවුන් දෙදෙනාගේ ආදරණීය කැදැල්ලට තවත් බොහොම හුරුබුහුටි අමුතෙක් ළඟදි පැමිනියා.ඉතින් ඇත්තටම ෆිල්ටි හා හසිනිගේ ආදරණීය කැදැල්ල දැන් සතුටින් පිරිලා. අපි ඔවුන්ගේ කැදැල්ලේ ලස්සන ජායාරූප කිහිපයක් බලමු .

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.