හදවතේ ගායකයා චාමර වීරසිංහගේ සෙ‍ාඳුරු කැදැල්ලේ ජායාරූප 20ක්

දශක දෙකක් පමණ කාලයක් ජනප්‍රියත්වයේ එක විදිහට රැඳිලා ඉන්නඑක ගායකයෙකුට ලෙහෙසි පහසු දෙයක් නෙවෙයි.මොකද 2005 න් පස්සේ අපේ රටේ රියැලිටි කලාව බිහි වෙනවා. ඒ හරහාත් විශාල ගායක ගායිකාවන් පිරිසක් අලුතින් අපේ සංගීත ලෝකයට පිවිසියා.කව්රුන් ආවත් හදවතේ ගායකයා ඔහුගේ තැන රැක ගත්තා.දකුණු පුරවරයෙන් බිහි වූ චාමර වීරසිංහ ගේ ආදරණීය කැදැල්ලේ ජායාරූප කිහිපයක් බලමු.

1.

2.

3.

4

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.