රංගනයෙන් ඈත් උනත් නර්ථනයේ යෙදෙන මේනකා සහ රනිල් දැන් ගෙවන ආදරණීය ජීවිතයේ ඡායාරූප 25ක්

ඩාන්සින් ඇකඩමි’ නමින් නර්තන පුහුණු කිරීමේ පන්තියක් පවත්වාගෙන යන මේනකා පීරිස් කියන්නේ දක්ෂ රංගන ශිල්පිණියක්. ඒ වගේම ඇයගේ ආදරණීය සැමියා රනිල් කුලසිංහ කියන්නෙත් අපේ රටේ ඉන්න දක්ෂ රංගන ශිල්පියෙකුට. නමුත් මේ දිනවල මේ දෙන්නම රංගනයෙන් නම් ඈත් වෙලයි ඉන්නේ.තමන්ට ලෝකයේ ඉන්න හොඳම බිරිඳ ලැබුනා කියලයි රනිල් නම් කියන්නේ.

මේනකා ගෙදර කටයුතු සියල්ල පිළිවෙලකට කරන නිසා රනිල්ට තමන්ගේ කාලෙක ඉඳලා තිබුණ හොඳ අධ්‍යක්ෂක සිහිනය පවාඉක්මනටම සැබෑ කරගන්න ලැබුනේ ඇය හින්දයි කියලයි ඔහු නම් කියන්නේ.ආදරයෙන් පිරුණ ඔවුන්ගේ සතුට සැමදා පවතීවායි අපිත් පතමු.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.