ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිණී අරුණි රාජපක්ෂගේ ආදරණීය කැදැල්ලේ ජායාරූප 30ක්

1984 වර්ෂයේ ජනවාරි 05වනදා. උපත ලැබූ ඇය 2005 වර්ෂයේදී කැප්රි රූ රැජිණ තරඟයේ කිරුළ හිමිකරගත් අරුණි, 2007 වසරේදී ශ්‍රී ලංකා රූ රැජින ලෙසද කිරුළ හිමිකරගත්තා, 2017 වසරේදීම වසරේදීම ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් ජාත්‍යන්තර රූ රැජින තරඟයට සහ ජාත්‍යන්තර සංචාරක රූ රැජිණ තරඟයටද ඉදිරිපත් වූ අරුණි 2008 වසරේදී විශ්ව රූ රැජින තරඟයේදීද ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කලා. අරුණි මධූෂා රාජපක්ෂ රංගණයට අමතරව කටයුතු කරනවා. සුපර් සික්ස් මහරජ ගැමුණු ඇඩ්‍රස් නෑ පත්තිනි සහ ආදරණීය කතාවක්’අරුණිගේ දක්ෂ රංගනයෙන් හැඩ වූ බොහෝ ජනප්‍රිය වූ සිනමා පටයි.මේ ඇයගේ ලස්සන ජායාරූප කිහිපයක්.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.