ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින ලස්සනම තරුණියන් 40 දෙනා ගේ ජායාරුප

අපි කවුරුත් චිත්‍රපටි, ටෙලිනාට්‍ය නරඹන්න කැමතියි. ඉතින් ඒවායේ රගපාන නලු නිලියන් ගැන විස්තර දැනගන්නත් අපි කැමතියි. ලන්කාවේ සිටින නිලියන් අතරින් වඩාත් ජනප්‍රියත්වයක් දිනාගෙන ඉන්න නිලියන් ඉන්නවා. ඒ අයගෙන් ලස්සනම 40 දෙනෙකු තමයි පහත ජායාරූප වල දැක්වෙන්නේ. ඔයාල කැමති අයත් මෙතන ඇති.

සුරූපී නිලියන් පෙලක් තමයි පහතින් දැක්වෙන්නේ. ලංකාවේ ලස්සනම නිලියන් 40 දෙනෙකුගේ ජායාරූප පෙලක් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

#31

#32

#33

#34

#35

#36

#37

#38

#39

#40