උමාලිගේ සුන්දර ජායාරූප 20ක්

තමන්ගේ ආදරය ජයගෙන විවාහ වෙන එක තරම් සතුටක් පෙම්වතියකට තවත් නැත‍.ඇයත් ඒ සතුට භුක්ති වඳින්න ඇති.නමුත් ඒ ඉතාම කෙටි කලකට පමණයි ඔවුන්ගේ ආදර මාළිගාව කැඩිලා ගියේ අවසානයට දික්කසාදයකින්.සමාජයෙන් විවිධ අභූත චෝදනා එල්ල වුවත් ඇය අදටත් ඔලුව කෙලින් තියාගෙන ඉන්නවා.ඒ තනිකඩ ජීවිතතයක් ගත කරමින්.

මේ දවස්වල උමාලියා තිලකරත්න අපිට ස්වාධීන රූපවාහිණි‍යේ විකාශය වන මහපොළෙව ටෙලිනාට්‍යයෙන් දැකගන්න පුළුවන්.එම සිදුවීමෙන් පසුව තවමත් තනිකඩව සතුටින් ජීවිතයට මුහුණ දෙන උමාලියා තිලකරත්නගේ ලස්සන ජායාරූප කිහිපයක් දැන් අපි බලමු.

1.

3.

4.‍

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21