90 දශකයේ ලංකාවේ තරුණියන්ගේ සිහින කුමාරයා නාමල් උඩුගමගේ කැදැල්ලේ ජායාරූප එකතුවක්

රියැලිටි ෂෝ යුගය පටන් ගන්නේ 2000 වසරේ මැද භාගයේදී.ඊට කලින් 90 දශකයේ ඉඳලම ජනප්‍රියම ගී තරුව උනේ නාමල්.ඔහුගේ සමුගන්නේ නෑ කැසට්පටිය වාදනය නොවූ නිවසක් නොමැති තරම්. නාමල්ගේ මේ ජනප්‍රියත්වය ඔහු අවාසනාවන්ත ලෙස අක්මා රෝගයකට බඳුන් වෙනතුරුම පැවතුනා.සාර්ථක අක්මා බද්ධයකින් පසු මේ වන විට ඔහු පූර්ණ සුවය ලබා සිටිනවා.

ඉතින් ඉස්සර වගේම නාමල්ට නව නිර්මාණ කරන්න වාසනාව උදා වේවා කියන ගමන් අපි ඔහුගේ කැදැල්‍ලේ ලස්සන ජායාරූප කිහිපයක් බලමු.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.