ලෝකේ වටේම ලස්සන අපිට ගෙනාපු Travel With Wife දැන් තුන්දෙනෙක් වෙලා මේ ඔවුන්ගේ කැදැල්ලේ ජායාරූප

චමරි දිගොඩගමගේ සහ කසුන් දිගොඩගමගේ තමයි Travel With Wife කියන යූටියුබ් නාලිකාව ඔස්සේ ලෝකේ ව‍ටේම ලස්සන අපිට ගෙනාවේ.ඉතින් මේ නාලිකාව නොබලපු කෙනෙක් අපේ රටේ නැතුව ඇතිි.මේ දෙන්නගේ ආදර කතාව මුලින්ම පටන් ගෙන තියෙන්නේ කෝච්චියේදී.ඉතින් එහෙම පටන් ගත්ත ආදර කතාව දැන් නම් හොඳටම සම්පූරනයි.ගොඩක් ආදරයෙන් ඉන්න ‍මේ දෙන්නාගේ ආදරණීය කැදැල්ලේ ලස්සන ජායාරූප කිහිපයක්.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10‍.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.