නෙත්මි රොෂෙල්ගේ ආදරණීය පවුලේ කවුරුත් නොදුටු ජායාරූප 30ක්

නෙත්මි රොෂෙල් කියනවට වැඩිය බොහෝ පිරිිසක් ඇයව හඳුනන්නේ දෙවනි ඉනිමේ ආක්ෂා හැටියට.නවක රංගන ශිල්පිණියක් හැටියට ඇයට තව බොහෝ දුර ගමනක් කලා ‍ක්ෂේත්‍රයේ යන්න තියනවා කියලයි අපිට නම් හිතෙන්නේ. නිළියකට ඔබින ඇයගේ සුන්දර රූපය වගේම ඇය සතු හැකියාවත් ඒ සඳහා උපකාරයක් වනු ඇත.එහෙනම් අපි ආක්ෂාගේ පවුලේ ලස්සන ජායාරූප කිහිපයක් බලමු.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.‍

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.‍

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.