මවගේත් පියාගේත් අඩිපාරේම යන සුරූපී අසේකාගේ ලස්සන ජායාරූප 30ක්

චන්න විජේවර්ධන සහ උපුලි පණිභාරත විජේවර්ධන කියන්නේ අපේ රටේ සිටින ප්‍රවීණතම නර්ථන ශිල්පීන් යුවලක් කියලා ඔයාලා හැමෝම දන්නවනේ.ඉතින් එම දෙපලගේ එකම ආදරණීය දියණිය තමයි අසේකා විජේවර්ධන කියන්නේ.අසේකා ඉතා දක්ෂ නර්ථන ශිල්පිණියක්. ඒ වගේම ඇය නිළියක් තරම් ලස්සනයි.මේ අසේකා විජේවර්ධනගේ ලස්සනම ලස්සන ජායාරූප කිහිපයක්.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12‍.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.