ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පී අතුල අධිකාරී 55 වන උපන් දිනය සැමරූ හැටි ජායාරූප 20ක්

අමායා ඒ වගේම ඇයගේ දැන් සැමියා වන හර්ෂ දනෝෂ් සහ අතුලගේ සහ අමායාගේ පුංචි දියණිය සහ මිතුරු පිරිසක් එකතුවෙලා පසුගියදා අතුලගේ උපන් දිනය සැමරුවා.ඒ වගේම ඔහුට සුබ පතලා ඔහුගේ ගෝලයන් සුබ පැතුම් එකතු කරලා තිබුණා.ඉතින් ඔවුන් හැමෝම එකතුවෙලා ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පී අතුල අධිකාරිගේ උපන් දිනය සැමරුවේ මෙහෙමයි.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.