ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පී අජිත් මුතුකුමාරණගේ ‍ආදරණීය කැදැල්ලේ ජායාරූප 25ක්

ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පී අජිත් මුතුකුමාරගේ ලොකු දුව. අංජනා නම් කියන්නේ තාත්තා කෙනෙක් හැටියට අජිත් ඔවුන්ට කිසිම අඩුවක් කරන්නේ නෑ කියලයි. ක්ලැසිකල් විදියට ඉඳගෙන තාත්තා සින්දු කියන හැටි ටීවී එක ඉස්සරහ ඉඳගෙන රසවිඳිමින් බලන්න අංජනාට ලොකු ආසාවක් තිබුනලු පහුගිය දවසක ඇයගේ ඒ ආශාවත් ඉටු වෙලා.

ඒ වෙලාවේ ඇයට තාත්තා ගැන විශාල අාඩම්බරයක් දැනුනලු. අදටත් අංජනාට ඉන්න හොඳම යාළුවා එයාගේ තාත්තලු ඇය කිසිම දිනෙක තාත්තට වචනයෙන් නොකීවට ඇය ගොඩක් ආදරය කරන ඇයගේ ලෝකයේ ඉන්න වීරයා තමයි අංජනාගේ තාත්තා. එහෙනම් අපි සුරූපී අංජනාගේ ලස්සන ජායාරූප කිහිපයක් බලමු.

1.

2.‍

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.‍

21.

22.

23.

24.