දෙරණ ඩ්‍රීම් ස්ටාර් තරඟයේ ජයග්‍රහක ලෙස පත් වුන එම්. ජී. ධනුෂ්කගේ කැදැල්ලේ ජායාරූප 25ක්

පැරණි සින්දු සමහර අලුත් අය ඒ සිංදුවේ රසය සම්පූරණයෙන්ම විනාශ කරලා නැවත එයාලගේ විදිහට කියනවා.නමුත් දනුෂ්ක එහෙම කලේ නෑ‍.ලංකාවේ රසිකයන්ට සම්පූරණයෙන්ම වගේ අමතක වෙලා තිබුණ හිස් ටින් එකක් වාගෙයි අපේ මේ ජීවිතේ මල්ලි ගීතය ගායනය කලේ. ඒ ගීතයේ පැරණි රසයට කිසිදු හානියක් සිදු නොකර. ඔහු එය ගායනය කල නිසා ඒ තරම් අර්ථවත් රසවත් ගීතයක් අපේ ගී ලොවේ තිබුණු බවවත් මිනිස්සු දැන ගත්තා.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.