ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචි ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පී රනිල් මල්ලවාරච්චි බිරිඳ සමඟ ගෙවන දිවියේ සොඳුරු ජායාරූප 30ක්

ගීත කෝකිලයා ලෙසින් රසිකයන් අතර ජනප්‍රිය අමරණීය ගායන ශිල්පී මිල්ටන් මල්ලආරච්චි මහතාගේ දයාබර පුතු වන රනිල් මල්ලවආරච්චිද පිය‍ාගේ අඩි පාරේ යමින් අද වන විට රටම හඳුනන ගායන ශිල්පියෙකි. පියාගේ ගීත පමණක් නොව රනිල් ඔහුගේම ගීත කිහිපයක්ද එළි දක්වා ඇති අතර එම ගීතද මිලටන්ගේ ගීතසේම ඉතා ජනප්‍රිය විය. 

රනිල් මල්ලවආරච්චි වගේම එතුමාගේ දයාබර පුතනුවන් පවන් මල්ලවආරච්චි අද වනවිට අපේ රටේ ඉතාමත්ම ජනප්‍රිය කාගේත් ආදරය ගෞරවය දිනා ගත්ත ඉතාමත් නිහතමානී පුද්ගලයෙකි.එම නිහතමානිකම ඔවුන්‍ෙග් ජාන වලින්ම එන එකක්ය. රනිල් දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ තමයි පදිංචි වෙලා ඉන්නේ. තවත් කාලයක් යන තුරු මිල්ටන් මල්ලආරච්චිගේ ගීත අපට ඇසෙනු ඇත.ඒ රනිල් හා පවන්‍ගේ හඬිනි.මේ කලා පවුලට සුභ පතන ගමන් අපි රනිල් ප්‍රමුඛ මල්ලවආරච්චි පවුලේ ලස්සන ජායාරූප කිහිපයක් බලමු.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30