නිවේදිකාවක් වශයෙන් කටයුතු කළ තනූජා රංගනයට පිවිසෙයි

දෙරණ නාලිකාවේ විකාශය වන පොදු ටෙලි නාට්යෙන් තනූජා මේ වන විට රංගනයට යොමු වී තිබෙනවා.සිරස රස රිසි ගී වැඩසටහන තුලින් නිවේදිකාවක් ලෙස ඇයව ලංකාවම හඳුනාගත්තා. නාරද එක්ක තනූජා වසර ගනනාවක් රස රිසි ගී වැඩසටහන ඉදිරිපත් කලා.මුලින්ම ඇය පහන් පියස වැඩසටහන තුලින් තමයි නිවේදනයට පිවිසිලා තියෙන්නේ.

ඇය හිතන හැටියට ඇයට මේ හැම දෙයක්ම ලැබුනේ ඇගේ වාසනාවටලු.ඒ වගේම ඇය කිසිම දවසක විවාහයක් ගැන හිතන්නෙත් නෑලු. ඇයට ගොඩක්ම වටින්නේ ඇගේ නිදහසලු. වෘත්තීය මට්ටමින් ඇයව විශ්වාස කරන අහිංසක මිනිස්සු වෙනුවෙන් වැඩක් කරන්නලු ඇයට ඕනෑ.අපි ඇයට සුභ පතමින් මේ ලස්සන ජාරූප කිහිපය බලමු.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.