සිරස සුපර්ස්ටාර් හරහා ලංකාවම අඳරාගත්ත මලිත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගෙවන සුන්දර ජීවිතයේ ලස්සන ජායාරූප 30ක්

සුපර්ස්ටාර් මුල්ම වැඩසටහනේදී තමයි මලිත්ව ‍අපි අඳුරාගත්තේ.ඒ දවස්වල අපේ කෙල්ලන්ගේ සිහින කුමාරයා වෙලා හිටියේ මලිත් ඒ තරම් ඔහුට හැමෝම ආදරය කරා.සුපර්ස්ටාර් හින්දා මලිත්ට එයාගේ අධ්‍යාපනයත් මඟහැරුනලු.තව කෙල්ලෙක් හින්ද සිදුවුන හිත් රිදවීමකුත් හින්දලු ඔහු ලංකාවෙන් යන්න තීරණය .කොහොම හරි අද මලිත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ලස්සන ජීවිතයක් ගත කරනවා.ගොඩක් සතුටින්.ඉතින් අපි ඔහුට සුභ පතන ගමන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගෙවන සුන්දර ජීවිතයේ ලස්සන ජායාරූප කිහිපයක් බලමු.

1.

2.

3.

4.

5‍.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.